среда, 25 мая 2016 г.

Konstrukcja sztachetki Winylowe na ogrodzenie i furtę ze sztachetek nie wymaga zezwolenia na to oraz sygnalizowania tego faktu do urzędu oprócz wyjątkowych wypadków.

Stawianie balustrady z PCV na plot i furtkę ze sztachet nie wymaga pozwolenia na budowę oraz zawiadamiania tego faktu starostwu powiatowemu wyjąwszy szczególne przypadki.

Balustrady plastykowe na plot i furtę ogrodzeniowa nie przekraczające wielkości 2,2 m wznoszone miedzy dwoma ościennymi działkami nie potrzebują żadnych formalności urzędowych. Dotyczy to także ogrodzeń tymczasowych ochraniających plac budowy.

    Zgłoszenia wymaga:
  1. stawiamy ogrodzenia od strony ulicy, torów kolejowych i pozostałych miejsc publicznych (nie dotyczy płotów przy drogach prywatnych a także wewnętrznych nie będących drogami powszechnymi)
  2. budowa ogrodzenia przekraczającego 2,2 m wielkości bez względu na umiejscowienie ogrodzenia.
  3. Zgłoszenia wznoszenia plot z plastiku na plot i bramkę ze sztachetekdokonuje się w miejscowym starostwie powiatowym czy tez urzędzie miasta.
  4. Zgłoszenie zamiaru budowy ogrodzenia winno zawierać rodzaj ogrodzenia, sposób wykonania jego montażu a także zaplanowany czas startu budowy.
  5. Niezależnie od zgłoszenia powinno się doczepić deklaracje o upoważnieniu do dysponowania nieruchomością w zamysłach budowlanych i o ile jest to wymagane przez starostwo rysunek ogrodzenia.

Od czasu do czasu do stawiania ogrodzenie plastikowe na plot i furtkę ze sztachetek wymagane są wspierające uzgodnienia tj. np. zgoda administratora drogi na miejsce zjazdu.

Konstrukcje ogrodzenia można zacząć po 30 dniach od zgłoszenia planowania jego konstrukcji, o ile biuro nie wniesie wcześniej sprzeciwu. Sprzeciw może powstać w sytuacji, jak projektowane sztachety PCV na ogrodzenie i bramkę ogrodzeniowa jest niezgodne z ustaleniami miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego np. może być w pasku drogowym planowanej drogi. W sytuacji jak planowane balaski PCV na plot i furtę sztachetowamoże zagrażać bezpieczeństwu ludzi ewentualnie mienia, np. przez ograniczanie widoczności, budowa takiego ogrodzenia może wymagać otrzymania pozwolenia na jego budowę. Zgłoszenie zamiaru konstrukcji płotu jest ważne przez okres dwóch lat. Brak zainicjowania prac przez ów czas skutkuje odwołaniem zgłoszenia a także w przypadku ochoty pobudowania ogrodzenia potrzebne staje się kolejne zgłoszenie tego faktu.

Комментариев нет:

Отправить комментарий